Referencje

BÓL

Opracowano na podstawie:
Dobrogowski et al.: Patofizjologia i klasyfikacja bólu; Polski Przegląd Neurologiczny 2011; 7 (1): 20–30
Prusiński et al.: Co nowego w bólach głowy?; Lekarz Rodzinny 12/2012
Guła et al.: Ból krzyża; Medycyna Praktyczna
Światowa Organizacja Zdrowia, Centrum Mediów, Broszura informacyjna nr 277, Headache Disorders, październik 2012 r.

PRZEZIĘBIENIE I GRYPA

Opracowano na podstawie:
UpToDate, https://www.uptodate.com.
Matysiak M. Leczenie wirusowych zakażeń dróg oddechowych, www.imed.pl. 
Wawrzyniak A. Racjonalna terapia ostrych infekcji górnych dróg oddechowych. Forum Medycyny Rodzinnej 2011; 5: 401-406. Hryniewicz W. i wsp.

Rekomendacje postępowania w pozaszpitalnych zakażeniach układu oddechowego 2010. Narodowy Program Ochrony Antybiotyków.
Krajewski-Siuda K. (red.). Samoleczenie. Instytut Sobieskiego, Warszawa.
Podsiadłowicz-Borzęcka M., Sobocińska A., Stelmach I. Przyczyny nawracających zakażeń układu oddechowego u dzieci. Wiad Lek 2006; 59: 97-104.

ZAPALENIE ZATOK

Opracowano na podstawie:
Europejskie wytyczne na temat zapalenia zatok przynosowych i polipów nosa 2012 (wybór). Magazyn Otorynolaryngologiczny 2013, nr 2(46), 45-66.
Wawrzyniak A. Racjonalna terapia ostrych infekcji górnych dróg oddechowych. Forum Medycyny Rodzinnej 2011; 5: 401-406.
Hryniewicz W. i wsp. Rekomendacje postępowania w pozaszpitalnych zakażeniach układu oddechowego 2010. Narodowy Program Ochrony Antybiotyków.
https://www.everydayhealth.com/sinus-health-guide/natural-remedies-for-sinus-pain.aspx
https://www.everydayhealth.com/sinus-infection/
UpToDate, https://www.uptodate.com.

NASZE PRODUKTY

  1. M. Voelker, M. Hammer. Dissolution and pharmacokinetics of a novel micronized Aspirin® formulation. Inflammopharmacol. 2012; 20: 225-231.
  2. W porównaniu z dotychczas dostępną Aspirin 500 mg (tabletki), zgodnie z ChPL
  3. Na podstawie informacji Światowej Organizacji Zdrowia, http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs317/en/

O ASPIRIN

  1. Cooper S.A., Voelker M., 2012, Evaluation of onset of pain relief from micronized aspirin in a dental pain model, Inflammopharmacology, vol. 20(4), s. 233–242.
  2. Lanas A., McCarthy D., Voelker M., Brueckner A., Senn S., Baron J.A., 2011, Short-Term Aspirin Use for Pain and Cold: Gastrointestinal Adverse Effects, Drugs in R&D, vol. 11, s. 277–288.
  3. Baron J.A., Senn S., Voelker M. et al., 2013, Gastrointestinal Adverse Effects of Short term Aspirin use: A Meta-analysis of Published Randomized Controlled Trials, Drugs in R&D, vol. 13, s. 9–16.

L.PL.MKT.12.2016.4491 – zakładka „Wybierz swoją Aspirin” i sekcja „Nie wiesz, którą Aspirin wybrać?”