Kontakt

Dane kontaktowe

Bayer Sp. z o.o.
Al.Jerozolimskie 158         Tel. (+48 22) 5723500  
02-326 Warszawa             Fax: (+48 22) 5723555

Service Center Gdańsk
Olivia Tower, 10 piętro      Tel. (+48 58) 772 90 00
Al. Grunwaldzka 472
80-309 Gdańsk

Sąd Rej. dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy

KRS 0000035338  
NIP 526-00-19-068
Kapitał zakładowy 151.340.000 zł

 

Zgłoszenia działań niepożądanych

W sytuacji wystąpienia działania niepożądanego lub wady jakościowej produktu firmy Bayer prosimy o przesłanie zgłoszenia do Działu Bezpieczeństwa Leków firmy Bayer.

Poprzez Formularz w języku angielskim: https://adversereactions.bayer.com
Poprzez Formularz w języku polskim: Formularz zgłoszenia działania niepożądanego
Drogą mailową na adres: dsiciomspoland@bayer.com
(adres mailowy dostępny tylko w celu zgłaszania działań niepożądanych, pozostałe wiadomości będą odrzucane)
Listownie na adres:
Dział Medyczny
Bayer Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 158
02-326 Warszawa
Przez Telefon: +48 22 572 39 76 czynny 24h/7 dni w tygodniu (z możliwością pozostawienia nagrania zgłoszenia poza godzinami pracy biura)

Działania niepożądane można zgłaszać również za pośrednictwem lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki/położnej, a także w Departamencie Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

 

Informacja o produktach Bayer

W celu uzyskania informacji o produktach firmy Bayer prosimy o wysłanie zapytania poprzez formularz kontaktowy.

Firma Bayer udziela jedynie informacji na temat swoich produktów i nie udziela porad medycznych. Najlepszym źródłem informacji medycznych jest lekarz lub farmaceuta.

 

Sponsoring konferencji z punktami edukacyjnymi

© Bayer Polska